ALTIVATE

Altivate - poradí si s každou jednoletou trávou v obilninách

         Novinkou společnosti Agro Aliance pro letošní rok je herbicid Altivate s účinnou látkou mesosulfuron-methyl 60 g/kg, obsahuje také safener mefenpyr-diethyl 120 g/kg. Účinná látka mesosulfuron je ze skupiny ALS inhibitorů zastavuje ihned po aplikaci růst plevelů, ale viditelné příznaky účinku jsou až za 7-10 dní po aplikaci, a to dle klimatických podmínek po aplikaci. Účinná látka ovlivňuje syntézu bílkovin, buněčné dělení a růst rostlin a způsobuje odumírání ošetřených jednoděložných plevelů. Na trh se tak dostává tato účinná látka poprvé samostatně, neboť dříve byla vždy k dispozici pouze v ready-to-use produktech s dalšími účinnými látkami.

          Přípravek Altivate hubí široké spektrum jednoletých jednoděložných plevelů jako jsou chundelka metlice, oves hluchý, lipnice roční, jílky, sveřepy a psárka polní. Herbicid účinně působí i na rezistentní formy těchto trav.

          Tento nový herbicid nabízí velice široké aplikační okno – aplikaci je možné provádět jak na podzim, tak i na jaře. Dávkování herbicidu Altivate se odvíjí od spektra trávovitých plevelů, které chcete hubit a také od růstové fáze plevele v době kdy chcete přípravek nastříkat.

          Pro podzimní aplikaci proti chundelce metlici v ozimé pšenici, ozimém triticale a ozimém žitu je registrována dávka 100 g/ha + smáčedlo. Aplikuje se od prvního pravého listu do vyvinuté 5. odnože (BBCH 11 – BBCH 25).

          Pro jarní aplikaci do ozimé pšenice a ozimého triticale proti chundelce metlici a lipnici roční je registrována dávka 150 g/ha + smáčedlo. Proti ovsu hluchému a jílkům v ozimé pšenici se aplikuje dávka 200 g/ha + smáčedlo. Na psárku polní je registrována v ozimé pšenici maximální dávka 250 g/ha + smáčedlo.

          Při aplikaci herbicidu Altivate používejte vždy smáčedlo, např. Istroekol, MERO, Gondor apod. Doporučená dávka vody je 200 – 400 l/ha.

          Doporučujeme Vám provádět aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele v podmínkách příznivých pro růst a vývoj rostlin. Teplo, vyšší vlhkost vzduchu a půdní vlhkost urychlují účinek přípravku během aplikace, zatímco sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů tento účinek zpomalují.

          Pro rozšíření spektra účinku proti dvouděložným plevelům, je možné kombinovat herbicid Altivate s dalšími herbicidy

          Zejména v tomto roce, kdy již koncem února rostliny plně vegetují, pečlivě kontrolujte svoje porosty. Díky teplejšímu počasí v zimě a příznivým podmínkám pro růst již koncem února mohou plevele intenzivně růst, a proto bude nutné provádět herbicidní zásahy včas. Herbicid Altivate, jako sulfonylmočovina je možné aplikovat i při nižších teplotách, využijte tuto pozitivní vlastnost tohoto typu účinné látky.

          Věříme, že tento herbicid přispěje k odstranění jednoletých trávovitých plevelů z Vašich polí za přiměřených nákladů.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz