Shiro

Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce.

účinná látka
486 g/kg triflusulfuron
balení
10 x 120 g
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C
formulace
ve vodě dispergovatelné granule
působení přípravku

SHIRO je herbicid se systémovým účinkem přijímaný převážně listy rostlin. Vlivem reziduálního působení v půdě hubí přípravek i plevele vzcházející několik dní po aplikaci. Poškození plevelů (chloróza, nekrózy) jsou patrné až za několik dní po aplikaci. Teplo a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinek přípravku.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovka, řepa krmnáplevele dvouděložné jednoleté30 g/haATpostemergentně; od 10 BBCH do 39 BBCH
registrované spektrum účinnosti

Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný
Plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, violka rolní

Na základě agronomické praxe lze SHIRO doporučit i na tyto plevele:

Citlivé plevele: bažanka roční, drchnička rolní, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík zvrhlý, mléč rolní, penízek rolní, pěťour maloúborný, pryšec kolovratec, rdesno blešník, rdesno červivec, rozrazil rolní, rozrazil perský, ředkev ohnice, tetlucha kozí pysk, výdrol řepky a slunečnice.

Méně citlivé plevele: mák vlčí, merlík bílý, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesno ptačí.

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová 80–300 postřik 4x 7 dnů
upřesnění použití

Aplikujte při teplotách do 21 °C a za nižší intenzity slunečního svitu. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina Škodlivý organismus Dávka g/ha Poznámka
Řepa salátová plevele dvouděložné jednoleté 30 postemergentně;
od 10 BBCH
do 39 BBCH; 
venkovní prostory
dávka vody
80 - 300 l/ha
mísitelnost

Herbicid Shiro je mísitelný s registrovanými herbicidy, smáčedly a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č. 2 Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.
Bezpečnostní opatřeníDOPráce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny Bez redukce  Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová 4 4 4 4
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz