Ostatní

V kapitole "Ostatní" jsou uvedeny pomocné rostlinné prostředky a regulátory růstu, a to jak pro polní výrobu, tak i pro speciální plodiny.

Pomocné rostlinné přípravky

Designer
Ostatní

Pomocný prostředek pro použití v TM směsi s fungicidy a insekticidy pro všechny plodiny. Působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu. Snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami nebo závlahou. Snižuje nežádoucí úlet při postřiku.

Eutrofit
Ostatní

Eutrofit je kapalný pomocný rostlinný přípravek, obsahující nízkomolekulární látky příznivě působící na tvorbu chlorofylu a tím stimulující fotosyntézu v listech rostlin. Je to látka organického původu vyrobená z krve pocházející z jatek a je tepelně upravená v souladu s Nařízeními EU č. 1774/2002 a 181/2006 

Gondor
Ostatní

Pomocný prostředek pro použití v TM směsi se všemi pesticidy, včetně regulátorů růstu, ve všech plodinách, na orné půdě, lesní půdě, nezemědělské půdě včetně železnic.

Wuxal Ascofol
Ostatní

Suspenzní pomocný rostlinný přípravek vyrobený z extraktu mořské řasy (Ascophyllum nodosum) bohatý na živiny a přírodní látky stimulující růst rostlin.

 

Regulátory růstu

Alitrin
Ostatní

Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání pšenice ozimé, ječmene ozimého a řepky olejky ozimé a ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zkrácení stébla ovsa, žita ozimého, tritikale ozimého a ječmene jarního.

Camposan 660
Ostatní

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu a vývoje - zvýšení odolnosti obilninvproti poléhání.

Canopy
Ostatní

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita ozimého, tritikale, řepky olejky jarní a ozimé. Dále je přípravek povolen k menšinovému použití pro ostropestřec mariánský, řepici olejnou, hořčici bílou, hořčici sareptskou, brukev černou, len setý, mák setý, lničku setou, ředkev olejnou, sezam, konopí seté a světlici barvířskou.

Celstar 750 SL
Ostatní

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu obilnin, řepky olejky ozimé a okrasných rostlin.

Exilis 100 SC
Ostatní

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu pro redukci nadměrné násady a stimulaci u jabloní a hrušní.

Kudos
Ostatní

 Regulátor růstu a vývoje ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k regulaci letorostů u jabloní.

Novagib
Ostatní

 Regulátor růstu ve formě rozpustného koncentrátu pro zlepšení tržních vlastností – redukci rzivosti slupky jablek.

Retacel Extra R68
Ostatní

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu na zvýšení odolnosti proti poléhání a na zahuštění porostu obilovin a k regulaci růstu okrasných rostlin.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz