Wuxal Super

Základní kapalné hnojivo pro použití v polních i speciálních kulturách pro aplikaci na list. Obsahuje kompletní spektrum důležitých makroprvků a stopových prvků. Pro jeho výbornou snášenlivost rostlinami je vhodný k použití i v nejcennějších množitelských porostech a v okrasném zahradnictví. Veškeré stopové prvky jsou plně chelatizovány, což zabezpečuje jejich snadný příjem.

 

účinná látka
98 g/l N (24 g/l N v amidické formě, 46 g/l v amoniakální formě, 28 g/l v nitrátové formě), 98 g/l P2O5, 73 g/l K2O, 11 g/l s a stopové prvky B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin
balení
12 x 1 l, 20 l, 200 l
aplikační poznámky
Plodina Aplikace, dávkování
Obilniny, cukrovka, řepka, brambory, kukuřice Současně s běžnými pesticidy v průběhu celé vegetace s intervalem mezi postřiky 14 dní. 
Dávka 3–5 l/ha.
Okurky, rajčata, paprika 2x před květem, 3–4x v době plodnosti s odstupy 14 dnů.
Dávka 5 l/ha.
Brukvovitá zelenina, salát 4x
Poprvé po výsadbě a dále v 10 denních intervalech.
Dávka 0,1–0,2%.
Mrkev 6x
Aplikace ve 14 denních intervalech.
Dávka 5 l/ha.
Cibule, melouny
Poprvé měsíc po vzejití, dále ve dvoutýdenních intervalech.
Dávka 5 l/ha.
Skleníky Samostatně nebo společně s pesticidy dle růstových fází.
Dávka 0,1–0,2%.
Hydroponie Dle stáří a druhu pěstované rostliny.
Dávka 0,05–0,2%.
Ovocné dřeviny, réva vinná Současně s běžnými pesticidy.
Dávka 0,3%.

Školky ovocných a okrasných rostlin

V nejmladších růstových stádiích (po vytvoření pravých listů).
Dávka 0,1%, později 0,2%, postřik nebo zálivka;
0,05% zmlžováním (lze při každé zálivce) .

Chmel

Současně s běžnými pesticidy .
Dávka 3–5 l/ha nebo 0,15% + Wuxal SUS Kombi Mg .

Jahodník

Aplikace 1x týdně.
Dávka 0,1–0,2% .

mísitelnost

Wuxal Super je mísitelný s většinou běžných fungicidů a insekticidů, přesto je vhodné případné směsi konzultovat přímo s výrobci daných pesticidů. Nedoporučujeme jej používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu bordeauxské nebo sírovápenaté jíchy a s polysulfidy. U okrasných rostlin doporučujeme nejdříve ověřit směs Wuxal + pesticid na citlivost v místních podmínkách.

pH koncentrátu: 5,5; 1% roztok ve vodě má ph cca 6,5

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz