Clomate

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé a bramborách, hrachu setém, bobu polním a mrkvi.

účinná látka
360 g/l klomazon
balení
12 x 1 l
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenze kapsulí
působení přípravku

Účinná látka přípravku, clomazone, náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Řepka olejka ozimásvízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté0,33ATpreemergentně ihned po zasetí
Bramborsvízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté0,25ATpreemergentně před vzejitím plodiny
Hrách setý, bob polní, mrkevsvízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté0,25ATpreemergentně ihned po zasetí
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová

Méně citlivé plevele
merlík bílý

aplikační poznámky

Růstová fáze plodin v době aplikace:

brambor: aplikace je preemergentní, po poslední proorávce naslepo, před vzejitím plodiny
řepka olejka ozimá: preemergentně, ihned po zasetí, semena musejí být před aplikací zakryta min. 2 cm půdy.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé. Maximální počet aplikací: 1x v plodině.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

dávka vody
200 – 400 l/ha
mísitelnost

Clomate je mísitelný s herbicidy registrovanými do řepky (např . Devrinol 45 F) a brambor nebo smáčedly (Grounded).

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro necílové skupinySPe3Aplikace do řepky: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5m vzhledem k nezemědělské půdě . při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
Ochranná pásma vodOp II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz