Exilis 100 SC

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu pro redukci nadměrné násady a stimulaci u jabloní a hrušní.

účinná látka
100 g/l 6-benzyladenin
balení
1 l láhev HDPE/PA
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C .
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Exilis 100 SC je regulátor růstu a vývoje sloužící k redukci násady plodů po odkvětu u jabloní a hrušní s nadměrným počtem květů nebo u stromů, kde nedochází k dostatečnému opadu plodů po květu. Účinnost přípravku je ovlivněna několika faktory včetně vitality stromu, intenzity kvetení, opylení a klimatických podmínek.vyšší účinnosti bývá dosaženo při vyšších teplotách v době aplikace a v období po aplikaci. Proto je doporučeno aplikovat přípravek v době aktivního růstu stromu, při teplotách nad 15 °C i během několika dnů (3 až 5 dnů) následujících po aplikaci. Zvýšená relativní vzdušná vlhkost zajistí lepší penetraci přípravku, a tím i zvýšení účinku, který je patrný během 2 až 3 týdnů po aplikaci. Vysoká teplota (nad 28 °C) v době aplikace a několik dní po ní však může způsobit až nadměrný opad plodů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Jabloňredukce nadměrné násady plodů, stimulace výnosu1,5 (0,75 l/1 m výšky koruny/ha)ATod 71 BBA do 72 BBA, velikost plodů 7–15 mm, max. výška koruny 2m
Jabloňredukce nadměrné násady plodů, stimulace výnosu2x 0,75 (0,375 l/1 m výšky koruny/ha)ATod 71 BBA do 72 BBA, velikost plodů 7–15 mm, max. výška koruny 2m
Hrušeňredukce nadměrné násady plodů1,5 (0,75 l/1 m výšky koruny/ha)90od 71 BBA do 74 BBA velikost plodů 7–15mm
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Jabloň 300–1000 l/ha (max . 500 l/1m výšky koruny/ha) postřik, rosení 1x za rok nebo dělená aplikace 3 dny
Hrušeň 300–1000 l/ha (max . 500 l/1m výšky koruny/ha) postřik, rosení 1x za rok  

Minimální teplota by měla být 15 °C (optimální pak 22–25 °C), důležitá je i stálost teploty několik dní po aplikaci.
Velikost plůdků a počasí jsou stěžejní pro účinnost přípravku (ø plůdků 12 mm, u Jonagoldu 18 mm).
U odrůdy Red Delicious není doporučeno používat samostatně.
Lze mísit s 10% NAA, zvláště pokud jsou teploty do 20 °C (nikdy nepřidávat do aplikací v odrůdě Idared).

upřesnění použití

Dávka přípravku by měla být přizpůsobena vlastnostem ošetřované odrůdy jabloní, nasazení plodů a povětrnostním podmínkám. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Aplikace musí být provedena v období aktivního růstu stromů, při denní teplotě nejméně 15 °C. Tato teplota by měla přetrvávat i ve dnech následujících po aplikaci.
Účinnost přípravku závisí na odrůdě a klimatických podmínkách.
Účinnost přípravku a bezpečnost pro plodinu u různých odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

dávka vody
300 - 1000 l/ha
mísitelnost

Regulátor růstu Exilis 100 SC je mísitelný s kyselinou α-naftyl octovou (NAA) .

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2
Riziko pro vodní organismySP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 3°
ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
Hrušeň, jabloň 20 15 12 6 20  
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz