Vivendi 600

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu proti dvouděložným plevelům v řepce olejce, cukrovce, řepě krmné, řepě červené a mangoldu, pšenici, ječmeni a ovsu, loukách a pastvinách – stávajících porostech, okrasných dřevinách, tuřínu a vodnici.

účinná látka
600 g/l klopyralid
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Přípravek Vivendi 600 působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později dochází k deformacím listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10–21 dnů po aplikaci.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice, ječmen, ovesplevele dvouděložné0,12ATod: 14 BBCH, do: 32 BBCH
Řepka olejkaplevele dvouděložné0,33ATod: 14 BBCH, do: 39 BBCH
Cukrovka, řepa krmná, řepa červená, mangoldplevele dvouděložné0,33ATod: 16 BBCH, do: 39 BBCH
Louky a pastviny – stávající porostyplevele dvouděložné0,3377 dní před vpuštěním zvířat na pastvu nebo sečením na seno a senáž
Tuřín, vodniceplevele dvouděložné0,337od: 16 BBCH, do: 39 BBCH
Okrasné dřevinyplevele dvouděložné0,33AT
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Ječmen, oves, pšenice, okrasné dřeviny 200 postřik 1x
Cukrovka, červená řepa, mangold, řepa krmná, řepka olejka, tuřín, vodnice 200–250 postřik 1x
Louky a pastviny 300–400 postřik 1x

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Aplikujte na vzešlé aktivně rostoucí plevele. Pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, maximálně počátek dlouživého růstu. Heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice maximálně do fáze 8 pravých listů. Ostatní plevele maximálně do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Při aplikaci okolo okrasných stromů a keřů nesmí postřiková kapalina zasáhnout zelené části ošetřované kultury (listy, pupeny, výmladky, nezdřevnatělé kmínky apod.).

Přípravek nelze aplikovat v kořenové oblasti druhů z čeledi složnokvěté (např. Senecio spp.) nebo z čeledi Bobovité (např. Laburnum, Genista, Cytisus spp.).

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Herbicid Vivendi 600 je mísitelný s registrovanými herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro necílové rostlinySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] – Strukturovaná data v tabulce č.2
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid v podzimním období.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití při aplikaci do řepky olejky, cukrovky, červené řepy, krmné řepy, mangoldu, tuřínu, vodnice, na louky a pastviny a okrasné dřeviny v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ječmen, oves, pšenice 5 0 0 0
okrasné dřeviny, cukrovka, řepa krmná, červená řepa, mangold, tuřín, vodnice 5 5 0 0
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz