Gobi

Selektivní postřikový herbicid – graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu na postemergentní hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v cukrovce, krmné řepě, řepce ozimé a slunečnici.

účinná látka
50 g/l chizalofop-p-ethyl
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
emulgovatelný koncentrát
působení přípravku

Gobi je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině, působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny propionové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karboxylázy (ACCase).

Chizalofop-p-ethyl je trávovitými plevely rychle absorbován a uvnitř rostlin systémově rozváděn do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv citlivých trav. Růst citlivých plevelů je zastaven již 1–2 dny po aplikaci. Za optimálních podmínek je dosaženo optimálního účinku již 1 hodinu po aplikaci.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovkaplevele lipnicovité jednoleté1,0–1,584
Cukrovkapýr plazivý2,0–2,584
Slunečniceplevele lipnicovité jednoleté1,0–1,5AT
Slunečnicepýr plazivý2,0–2,5AT
Řepka ozimávýdrol obilnin0,7–1,0AT
Řepka ozimáplevele lipnicovité jednoleté1,0–1,5AT
Řepka ozimávýdrol obilnin2,0ATjarní aplikace
Řepka ozimávýdrol obilnin2,0–2,5ATpodzimní aplikace
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
Jednoděložné jednoleté a vytrvalé – pýr plazivý, čirok halepský (z oddenků), třtina křovištní, troskut, ježatka kuří noha, rosička krvavá, chundelka metlice, psárka polní, psinečky, oves.

aplikační poznámky

Maximální počet aplikací – 1x v plodině.

RŮSTOVÁ FÁZE PLEVELŮ
pýr plazivý, čirok a ostatní vytrvalé plevele – od 3. listu, tj. pýr při výšce cca 15–25 cm, čirok cca 30–40 cm. Při hubení pýru lze použít dělenou dávku, první aplikace se provede ve stadiu 2–3 listů pýru, druhá do 10–14 dní. Ježatka kuří noha, rosička krvavá, chundelka metlice, psárka polní, psinečky, oves hluchý, jílky, prosa, béry – od 2.–3. listu do začátku odnožování trav. Výdrol obilnin – pokud se zdá, že výdrol vzchází rovnoměrně, doporučujeme aplikovat přípravek v dávce 0,7 l/ha ve fázi plně vyvinutého 3. listu. Po objevení se 4. listu je nezbytně nutné použít plnou dávku 1,0 l/ha.

dávka vody
200 – 400 l vody/ha
mísitelnost

Herbicid Gobi je mísitelný s fungicidy, insekticidy, herbicidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro necílové skupinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz