Kumak 283 SE

Pre-emergentní herbicidní přípravek ve formě suspo emulse účinný proti širokému spektru jednoletých plevelů v řepce olejce ozimé.

účinná látka
33 g/l klomazon, 250 g/l metazachlor
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspo emulze
působení přípravku

Účinná látka přípravku klomazon náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostliny kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Metazachlor patří do skupiny chloracetamidů, jeho účinek spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem, které jsou důležité při biosyntéze lipidů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
řepka olejka ozimájednoleté plevele3,0ATpreemergentně do 3 dnů po zasetí
registrované spektrum účinnosti

Plevele citlivé:

chrpa modrá, chundelka metlice, hluchavka nachová, hulevník lékařský, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, svízel přítula

aplikační poznámky
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka ozimá 200 - 400 l/ha postřik 1x
upřesnění použití

Přípravek Kumak 283 SE je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka setí a zakrytí semen půdou.
Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách.
Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až vybělení rostlin nebo zbrzdění růstu.

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Kumak 283 SE je mísitelný s registrovanými herbicidy (např. s úč. l. napropamid, metazachlor).

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č. 2
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Ochranná pásma vodOP II st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
řepka olejka ozimá 5 4 4 4 5  
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz