Wuxal Boron Plus

Wuxal Boron Plus je suspenze pro listovou aplikaci, která zaručuje vysoce účinný příjem bóru listy a pletivy rostlin. Wuxal Boron Plus má stimulační účinek na rostliny, které jsou ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody.

Wuxal Boron Plus vyrovnává ph aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná.

účinná látka
5 % celkový N (70 g/l) – 0,4 % dusičnanový dusík, 4,6 % amonný dusík, 13 % vodorozpustný P2O5 (183 g/l), 7,7 % vodorozpustný B (108 g/l), 0,05 % vodorozpustná Cu v chelátu s ADTA (0,7 g/l), 0,1 % vodorozpustné Fe v chelátu s EDTA (1,4 g/l), 0,05 % vodorozpustný Mn v chelátu s EDTA (0,7 g/l), 0,001 % vodorozpustný Mo (0,014 g/l), 0,05 % vodorozpustný Zn v chelátu sEDTA (0,7 g/l)
balení
10 l a 100 l
formulace
suspenze
aplikační poznámky
Plodina Dávka  Poznámka
Cukrová řepa pro vyšší úrody cukru a na podporu odolnosti proti suché hniloba a hnilobě srdíčka řepy 1-2 l/ha 2 aplikace
– ve fázi 4–6 listů
– krátce před zapojením porostu
Řepka olejka pro vyšší úrodu oleje a na podporu dobrého vývinu šešulí a semen 1-2 l/ha 2 aplikace
– prodlužovací růst
– ve stadiu butonizace až do začátku kvetení
Kukuřice pro zvýšení výnosu i kvality úrody kukuřice 1-2 l/ha 1–2 aplikace
– na začátku růstu, ve stádiu 4–5 listů 
– na začátku prodlužovacího růstu,v stadiu 7–9 listů
Slunečnice pro zvýšení výnosu 1 l/ha 1–2 aplikace – před květem
Jádroviny podpora kvetení a zvýšení jemnosti slupky plodů 1 l/ha 3 aplikace
– kvetení
– stadium růstu                                                             – po sklizni
Peckoviny pro lepší nasazení květů a podporu kvetení 1-2 l/ha 2 aplikace
– začátek plného květu                                                 – po sklizni
Réva vinná proti opadu květů a mladých plodů 1-2 l/ha 2 aplikace
– před květem
– na konci kvetení
Zelenina (Zelí, mrkev, celer, fazole, hrách, ředkvička, salát hlávkový) – zvýšení kvality 1-2 l/ha 2–3 aplikace
– obecně 2–3 týdny po přesazení
– opakovat v 8–10 denních intervalech
– zelí: ve stádiu 4–6 listů, na počátku tvorby hlávky

Wuxal Boron Plus se doporučuje zejména pro ovocné plodiny, vinnou révu, zeleninu a plodiny na orné půdě, při nichž se nedostatek bóru často vyskytuje spolu se „skrytým“ nedostatky jiných stopových živin. Vyvážená výživa hnojivem Wuxal Boron Plus předchází rozvoji rzivosti slupky na citlivých odrůdách jádrového ovoce a zároveň podporuje rychlost buněčného dělení důsledkem vysokého obsahu P a N. Výsledkem je optimální růst ovoce.
Wuxal Boron Plus obsahuje speciální aditiva, která zaručují dobrou odolnost vůči dešti a vynikající přilnavost i za nepříznivých klimatických podmínek. Aby se dosáhlo zlepšení účinku aplikovaného hnojiva, aplikovat třeba brzy ráno, skoro večer nebo za oblačného počasí.

mísitelnost

I když je Wuxal Boron Plus kompatibilní s nejběžněji používanými přípravky na ochranu rostlin, doporučujeme při prvním použití otestovat kompatibilitu TM směsi. Při plnění nádrže dodržujte následující posloupnost:
1. nádrž naplňte částečným množstvím vody např. 1/3
2. zapněte míchání
3. přidejte Wuxal Boron Plus
4. v případě potřeby další hnojiva typu Wuxal
5. v případě potřeby přidejte přípravky na ochranu rostlin
6. nádrž doplňte vodou
7. připravenou aplikační směs aplikujte bez zbytečného prodlení

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. / fax: +420 257 830 138, GSM brána: +420 602 690 449 | Email: info[zavináč]agroaliance[tečka]cz