Altivate

Postřikový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k postemergentní aplikaci v obilninách proti jednoletým jednoděložným plevelům.

účinná látka
60 g/kg mesosulfuron methyl
balení
100 g HDPE-COEX láhev
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
ve vodě dispergovatelné granule
působení přípravku

Přípravek Altivate hubí široké spektrum jednoletých jednoděložných plevelů. Přípravek obsahuje účinnou látku mesosulfuron-methyl, která patří do skupiny ALS inhibitorů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé chundelka metlice100 g + smáčedlo -TMod 11 BBCH, do 25 BBCH na podzim
Pšenice ozimá, tritikale ozimélipnice roční, chundelka metlice150 g + smáčedlo -TMod 20 BBCH, do 32 BBCH na jaře
Pšenice ozimáoves hluchý, jílek200 g + smáčedlo -TMod 20 BBCH, do 32 BBCH na jaře
Pšenice ozimápsárka polní250 g + smáčedlo -TMod 20 BBCH, do 32 BBCH na jaře
registrované spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, jílek, oves hluchý.

aplikační poznámky

Herbicid Altivate aplikujte vždy se smáčedlem!

Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200 - 400

postřik

1x

upřesnění použití

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s jeho návodem na použití.

Nejlepší výsledky lze dosáhnout při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele v podmínkách příznivých pro růst a vývoj rostlin.

Teplo, vyšší vlhkost vzduchu a půdní vlhkost urychlují účinek přípravku během aplikace, zatímco sucho a další nepříznivé podmínky pro růst plevelů tento účinek zpomalují. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Aplikaci přípravku v porostech určených k dalšímu zpracování konzultujte s držitelem povolení/zpracovatelem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Následné plodiny:

V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny:

V případě předčasné likvidace porostu, lze vysévat náhradní plodiny po uplynutí 10 dnů od aplikace. Kultivace půdy snižuje riziko poškození náhradních plodin.

dávka vody
200 – 400 l/ha
mísitelnost

Herbicid Altivate je mísitelný s registrovanými herbicidy, fungicidy, růstovými regulátory, insekticidy a listovými hnojivy.

 

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Tabulka č.2: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

svažitý pozemek ≥ 3⁰

Ochranná vzdálenost [m]

Vegetační pás [m]

Jarní aplikace:                pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

 

4

4

4

4

 

 

Podzimní aplikace:      pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

NELZE

10

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz