Outlook

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů v kukuřici, slunečnici, cukrovce a sóji.

účinná látka
720 g/l dimethenamid-P
balení
4 x 5l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
emulgovatelný koncentrát
působení přípravku

Outlook je selektivní kontaktní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů. Proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovkajednoleté dvouděložné a jednoděložné plevele0,9ATBBCH 16–18 postemergentně; max. 1x
kukuřice, slunečnicedvouděložné a jednoděložné plevele1,2–1,4ATpřed setím se zapravením nebo preemergentně; max. 1x
kukuřicedvouděložné a jednoděložné plevele1,4AtBBCH 10–16 postemergentně; max. 1x
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele: béry, čirok halepský, drchnička rolní, heřmánek pravý, hluchavka nachová, ježatka kuří noha, kokoška pastuší tobolka, laskavce, lipnice roční, mák vlčí, pěťour maloúborný, pomněnka rolní, prosa, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rosička krvavá, rozrazily, sveřepy, šrucha zelná, zemědým lékařský.

Méně citlivé plevele: merlíky, oves hluchý, pohanka svlačcovitá, rdesna, penízek rolní, svízel přítula, violky, hořčice rolní a výdrol řepky.

aplikační poznámky

Outlook je možno aplikovat před setím se zapravením nebo preemergentně v kukuřici, slunečnici a sóji. Ošetření nutno vykonat před vzejitím plevelů! Při preemergentní aplikaci jsou žádoucí slabší srážky popřípadě závlaha. Bez minimálního množství půdní vláhy by přípravek měl být mechanicky zapraven do svrchních 2–5 cm ornice. Objem postřikové kapaliny by měl zajistit vyrovnaný pokryv půdy.

V cukrovce se Outlook aplikuje postemergentně od fáze BBCH 16 do fáze BBCH 18 maximálně 1x za vegetaci jednorázově nebo 3 x ve snížených dávkách (0,15+0,3+0,45) v kombinaci s registrovanými herbicidy. V sóji aplikovat preemergentně do 3 dnů po zasetí a od BBCH 00 (suché semeno) do BBCH 03 (konec bobtnání semene) maximálně 1x za sezónu .

Rozšířené použItí přípravku outlook povolené dle § 37 zákona 326/2004 sb. v platném znění

Plodina Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávka l/ha ochr. lhůta (dny) Poznámka
Sója dvouděložné a jednoděložné plevele 1,2–1,4 AT BBCH 00–BBCH 03; preemergentně do 3 dnů po zasetí; max . 1x

 

dávka vody
cukrovka, kukuřice, slunečnice 250 - 300 l/ha, sója 300 - 400 l/ha
mísitelnost

Přípravek Outlook je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy. Při použití případných kombinaci je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Cukrovka a řepa krmná: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 8 m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro vodní organismySPe3Kukuřice, sója a slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro vodní organismyDOCukrovka a řepa krmná: při 50%, 75% a při 90% redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 4 m.
Riziko pro vodní organismyDOKukuřice a slunečnice: při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 6m, při 75 % a 90% redukci 4 m.
Riziko pro vodní organismyDOS ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Riziko pro vodní organismySPe2Sója: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <100 m.
Riziko pro necílové rostlinySPe3Cukrovka, sója a řepa krmná: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Riziko pro necílové rostlinySPe3Kukuřice a slunečnice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Riziko pro necílové rostlinyDOCukrovka a řepa krmná: při 50% redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5m a při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
Riziko pro necílové rostlinyDOKukuřice a slunečnice: při 50% a 75% redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5m a při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz