Tandem Stefes FL

Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu proti dvouděložným plevelům a některým travám v cukrovce a krmné řepě.

účinná látka
190 g/l ethofumesát, 200 g/l fenmedifam
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Tandem Stefes FL je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem účinku, který spojuje mechanismus listového a půdního působení. Je přijímán klíčícími rostlinami, jejich kořeny a listy. Vyšší teplota a vyšší vlhkost vzduchu podporují listový účinek přípravku a současně půdní vlhkost potencuje půdní působení přípravku.

Při opakovaných aplikacích a vyšších dávkách vykazuje přípravek reziduální účinek i na jednoleté prosovité trávy, např. ježatku kuří nohu a béry ve stadiu klíčních rostlin. Při opožděném plečkování nebo při jeho vynechání se projeví i reziduální účinek na později vzcházející dvouděložné plevele.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovka, řepa krmnáplevele dvouděložné jednoleté1,0–1,5ATmax. 3x, do celkové dávky 4,25 l/ha za sezónu
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, merlíky, lebedy, ředkev ohnice, hořčice rolní, lilek černý, bažanka roční, violka rolní, zemědým lékařský, rdesna, hluchavky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, máky, durman obecný, bér zelený
Méně citlivé plevele: laskavec ohnutý, kopřiva žahavka, psárka polní, oves hluchý, ježatka kuří noha

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině
Cukrovka, řepa krmná 150–200 postřik 3x

Přípravek může více pěnit, dbejte zvýšené opatrnosti při práci s přípravkem a při aplikaci. Aplikujte max. 1 kg účinné látky ethofumesát na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.

Růstová fáze plevelů: BBCH 10-11, tj. děložní listy až základ 1. páru pravých listů.

upřesnění použití

1. aplikace: 1–1,25 l/ha, 1 l/ha se používá v případě, že cukrovka nedosáhla fáze děložních listů, v krmné řepě se aplikuje od dosažení fáze 2 pravých listů – BBCH 12
2. aplikace: max. 1,5 l/ha, za 5–9 dní po první aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech
3. aplikace: max. 1,5 l/ha, za 10–14 dní po druhé aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech, nejpozději 90 dní před sklizní!

dávka vody
150 - 200 l/ha
mísitelnost

Herbicid Tandem Stefes FL je mísitelný s registrovanými herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
Rriziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 1m od okraje ošetřovaného pozemku.
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz