Metarex Inov

Přípravek na ochranu rostlin Metarex Inov je zemědělský/zahradní moluskocid na hubení slimáků a hlemýžďů v polních plodinách, v ovocných sadech, na zeleninových polích a záhoncích, v okrasných plodinách a ve skleníkových plodinách ve formě granulované návnady.

účinná látka
4% metaldehyd (40 g/kg)
balení
20 kg pytel z vícevrstvého papíru
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
granulovaná návnada
působení přípravku

Regulace na bázi návnady spočívá na částečné nebo úplné konzumaci návnady škůdcem. Hlemýždi a slimáci tak musejí návnadu před požitím nalézt. Použité množství je klíčovým faktorem účinnosti: chutnost pelet musí být dostatečně velká na to, aby vybízela k požití smrtelné dávky. Pelety Metarexu Inov způsobují nevratnou destrukci buněk vytvářejících sliz, proto je přípravek vysoce bezpečný pro ostatní půdní faunu. Následuje smrt. Nejlepších výsledků je dosaženo aplikací během mírně vlhkého počasí, kdy jsou slimáci nejaktivnější. Přípravek obsahuje kromě metaldehydu velice účinné atraktanty, díky kterým je škůdci intenzivně vyhledáván a konzumován.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Olejninyslimáci, plzáci, hlemýžďovití4 kg/ha při setí nebo 5 kg/ha rozhozemaž do rozvinutí 7 pravých listů
Réva vinná, ovoce z keřů, další bobulové a drobné ovoce, jahodaslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/ha nebo do řádkuaž do konce kvetení
Bramboryslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/ha7až do konce odumření listů a stonků, vybledlé a odumřelé stonky
Cukrová řepa, krmná řepa, řepa, tuřín, vodniceslimáci, plzáci, hlemýždi4 kg/ha do brázdy nebo rozhoz 5 kg/haaž do rozvinutí pěti listů
Květák, brokolice, zelí, růžičková kapustaslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/harozvíjení pozdějších pupenů
Salát, ostatní salátové rostliny, špenát a podobně listy (šrucha, řepa listy), bylinkyslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/haaž do doby, kdy 10% očekávané listové růžice dosáhne prostoru listu nebo až se začnou tvořit hlavičky
Obiloviny (pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale)slimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/haaž do konce odnožování
Pšeniceslimáci, plzáci, hlemýždipříměs 4 kg/ha
Kukuřice, cukrová kukuřiceslimáci, plzáci, hlemýždi4 kg/ha do brázdy nebo rozhoz 5 kg/haaž do rozvinutí pěti listů
Louky a pastviny (nově založené)slimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/ha49až do rozvinutí pěti listů
Trávníkslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/haaž do sekaného produktu
Jahodníkslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/ha nebo do brázdyve skleníku až do konce kvetení
Salát, ostatní salátové rostliny, špenát a podobně listy (šrucha, řepa listy), bylinyslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/have skleníku až do doby, kdy 10% očekávané listové růžice dosáhne prostoru listu nebo až se začnou tvořit hlavičky
Okrasné rostliny, květiny k řezuslimáci, plzáci, hlemýždirozhoz 5 kg/have volné půdě a ve skleníku až do řezaného produktu
registrované spektrum účinnosti

Slimáci, plzáci, hlemýždi

aplikační poznámky

Granule Metarexu Inov jsou vyráběny mokrou cestou, takže výsledný produkt je bezprašný, vysoce odolný vlhku a dešťovým srážkám. To zaručuje dlouhodobou životnost granulí na pozemcích. Granule se díky své pravidelnosti velice dobře aplikují pomocí běžných rozmetadel na hnojiva. Nejlepších výsledků je dosaženo v případě, kdy regulace probíhá před vznikem škod. V případě jednoletých plodin doporučujeme provést ošetření před vzejitím. Přípravek aplikujte po dokončení přípravy záhonu. Při regulaci slimáků je důležité provést ošetření předtím, než začnou škůdci stoupat na plodinu. Přípravek je nutné aplikovat od 7 dnů před vysetím/vysázením. Nejpozdější čas aplikace – viz tabulka výše.

Maximální celková dávka nesmí překročit 17,5 kg/ha produktu na plodinu a rok. Maximální dávku použijte v případě silného zamoření škůdci. Přípravek neaplikujte formou hromádek. Rozsypané pelety okamžitě zameťte a zlikvidujte. Opakované ošetření se doporučuje za podmínek vysokého výskytu slimáků. Nejvyšší počet aplikací v plodině za rok: 3–4x.

Interval mezi aplikacemi: minimálně 5 dnů.

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).
Riziko pro ptákySPe6Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypaný přípravek.
Riziko pro ptákyDOPřípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.
Riziko pro savceSPe6Za účelem ochrany volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek.
Riziko pro savceDOPřípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.
Riziko pro savceDOOšetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz