Znachor 500 SC

 Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.

účinná látka
500 g/l metazachlor
balení
20 l
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Znachor 500 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci napůdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
Řepka olejka ozimáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté2,0od 11 BBCH do 14 BBCH
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, hluchavka nachová, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, chundelka metlice, svízel přítula, rmen polní, kokoška pastuší tobolka.
Méně citlivé plevele: violka rolní, pomněnka rolní, výdrol obilnin.

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Řepka olejka zimá 200–300 postřik 1x

Dešťové srážky po ošetření mohou způsobit projevy fytotoxicity zejména při nízkých teplotách a při pěstování na lehkých půdách.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny
Na podzim lze po orbě do hloubky 20 cm vysévat jako náhradní plodiny ozimé obiloviny. Jestliže je nutné v důsledku vyzimování ozimou řepku zaorat, lze jako náhradní plodinu na jaře pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, kukuřici nebo brukvovité plodiny. Předvýsevem je třeba půdu zorat do hloubky 15 cm.

dávka vody
200 - 300 l/ha
mísitelnost

Herbicid Znachor 500 SC je mísitelný s registrovanými herbicidy (Clomate, Devrinol 45 F), fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data v tabulce č. 2
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Riziko pro necílové rostlinySpe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] – Strukturovaná data v tabulce č. 3
Bezpečnostní opatřeníDOVzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Bezpečnostní opatřeníDOPráce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
          ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
Řepka olejka 7 4 4 4 7  

Tabulka č. 3:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Řepka olejka 10 5 5 0
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz