Microstar C2

Hnojiva řady Microstar jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro aplikaci všemi v současnosti dostupným aplikátory umístěnými na secích strojích, která dodávají potřebné makroprvky (zejména fosfor) a stopové prvky do blízkosti osiva a tím umožňují mladým, klíčícím rostlinkám rychlejší nástup do vegetace a mohutnější rozvoj kořenového systému.

Od roku 2013 jsou všechny hnojiva Misrostar dodávána s novou moderní technologIí – PPT

Technologie PPT zvyšuje obsah přístupného fosforu v půdě. Tato technologie totiž minimalizuje množství fosforu, dodávaného v hnojivu, vázat se v půdním roztoku na kationty kovů a na vápník, tj. vytvářet sloučeny fosforu rostlinami nepřijatelnými.

účinná látka
45% P2O5, 3% MgO, 0,05% Cu, 0,5% Mn
balení
10 kg nepromokavé pytle, 300 kg bagy
formulace
mikrogranulát
působení přípravku

Jednotné mikrogranule (velikosti 0,5–1 mm) zajišťují mnohonásobně vyšší kontakt s osivem nebo mladými rostlinkami a zásobují je živinami v počátečních fázích růstu. Hnojiva tohoto typu umožňují díky specifické formulaci mnohem efektivní využití živin než tradiční hnojiva a tím snížit dávku hnojiv při setí, což jednak snižuje množství hnojiva na hektar, ale také zjednodušuje logistiku a urychluje seťové práce díky menším prostojům při plnění.

Usměrněná aplikace mikrogranulí do blízkosti osiva v průběhu procesu setí nebo výsadby zajistí přímý kontakt s kořenovým vlášením a tím zabezpečí rychlé využití dodaných vodorozpustných živin.

Hnojiva Microstar nemají okyselující efekt.

Hnojiva Microstar nepůsobí, při dodržení doporučeného dávkování, fytotoxicky na vzcházející osivo.

aplikační poznámky

Doporučení k aplikaci, dávky v kg/ha

Plodina Microstar C2
Obilniny 20
Řepka olejka 20
Cukrová řepa 20
Brambory 20
Kukuřice

20

Slunečnice 20

Po ukončení aplikace vždy vyprázdněte a pročistěte aplikátor od mikrogranulátu!

upřesnění použití

NEAPLIKOVAT NA ZELENINU (FAZOL, KAROTKA …).

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. / fax: +420 257 830 138, GSM brána: +420 602 690 449 | Email: info[zavináč]agroaliance[tečka]cz