Dervinol 45 F

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé řepce, brokolici, květáku, kapustě růžičkové, zelí hlávkovém, kapustě kadeřavé, kapustě krmné, při pěstování tabáku virginského a jahodníku. 

účinná látka
450 g/l napropamid
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Devrinol 45 F je selektivní herbicid s reziduálním účinkem aplikovaný na povrch půdy. Zapravení do půdy a vlhkost půdy zvyšují herbicidní účinnost. Účinná látka napropamid (amidy) působí na klíčící plevele. Je přijímána semeny, kořeny, hypokotylem a děložními listy. V plevelných rostlinách inhibuje syntézu proteinů, což způsobuje zastavení růstu kořenů a následný úhyn plevelů. Napropamid se vyznačuje dlouhou reziduální účinnosti (6–12 měsíců) a je velmi málo pohyblivý v půdě. Proto ani vysoké srážky nesnižují jeho účinnost. Při vysoké intenzitě slunečního záření je nutné Devrinol 45 F po aplikaci zapravit do půdy. Při podzimní nebo časně jarní aplikaci může být herbicid aplikován také na povrch půdy bez zapravení. Přípravek nehubí vzešlé plevele. Nižší dávky se používají na lehčích půdách, vyšší dávky na půdách těžších.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
Řepka olejka ozimáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté1,5-2,5před výsevem se zapravením do 3–5cm do 4 hod po aplikaci
Řepka olejka ozimáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté2,0-2,5před výsevem se zapravením do 3–5cm do 4 hod po aplikaci
Tabák virginskýplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté2,0-3,0zálivka před výsadbou
Brokolice, květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, kapusta kadeřavá, kapusta krmnáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté2,78před výsadbou se zapravením
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
chundelka metlice, lipnice roční, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, merlíky.
Méně citlivé plevele
rozrazily, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka.

Na základě agronomické praxe lze DEVRINOL 45 F doporučit i na tyto plevele
Citlivé plevele
ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), béry (Setaria spp.), mák vlčí (Papaver rhoeas), laskavce (Amaranthus spp.).
Středně citlivé plevele
výdrol obilí, oves hluchý (Avena fatua), konopice polní (Galeopsis tetrahit), svízel přítula (Galium aparine), pohanka svlačcovitá (Fallopia convolvulus), kopřiva žahavka (Urtica urens).                                                                                                                                                                                                                                            Odolné plevele                                                                                                                                                                                                                                            vzešlé plevele, vytrvalé plevele, zemědým lékařský (Fumaria officinalis), hluchavky (Lamium spp.), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), lilek černý (Solanum nigrum), violka rolní (Viola arvensis).

aplikační poznámky

ŘEPKA OZIMNÁ
Devrinol 45 F je výborným a spolehlivým herbicidem v řepce ozimé. Jeho aplikace zároveň patří k nejšetrnějšímu herbicidním ošetření ze všech registrovaných přípravků. K jeho kladům náleží i možnost aplikace jak před setím, tak i po zasetí řepky. Spektrum herbicidní účinnosti se rozšiřuje použitím kombinace s herbicidem na bázi účinné látky clomazone.

APLIKACE PŘED SETÍM SE ZAPRAVENÍM.
Aplikuje se před setím s následným zapravením do 4 hodin do půdy, do hloubky 3–4 cm. Dávka vody 200–300 l/ha.

Tato kombinace má své nesmírné výhody:
1) Jedná se o jeden z nejšetrnějších herbicidních zásahů vůbec, řepka netrpí žádnými depresemi a velice rychle a vyrovnaně vzchází .
2) Je výrazně posílen účinek na výdrol obilnin. V některých příznivých letech není třeba ani aplikovat postemergentní graminicidy. V méně příznivých letech je vzcházení výdrolu alespoň posunuto, takže výdrol nekonkuruje vzcházející řepce a lze ho potom jedním zásahem graminicidu zlikvidovat .
3) Je posílen a prodloužen půdní účinek na všechny plevele i v případě suchého podzimu.


APLIKACE PO ZASETÍ SE ZAPRAVENÍM.
Na základě zkušeností byla v ČR úspěšně odzkoušena aplikace následující tank-mix kombinace:
Devrinol 45 F 2–2,25 l/ha + Clomate 0,15–0,25 l/ha

Tento tank-mix se aplikuje bez zapravení do půdy v běžném termínu pro preemergentní aplikace – tj. do 3 dnů po zasetí. Při dodržení uvedených vyšších dávek Devrinolu 45 F (2–2,25 l) tato kombinace vykazuje ve srovnání s ostatními preemergentními variantami ošetření řepky naprosto srovnatelné výsledky .

BRUKVOVITÁ ZELENINA (mimo kedluben)
Před výsadbou se nejprve pozemek ošetří herbicidem Devrinol 45 F v dávce 2,78 l/ha. Po aplikaci Devrinolu 45 F se provede do 4 hodin po postřiku mělké zapravení do půdy na hloubku 3–5cm.

NÁSLEDNÉ PLODINY V PŘÍPADĚ ZAORÁVKY ŘEPKY OZIMÉ
Před pěstováním následných plodin pozemek zorejte do hloubky 20 cm. Na jaře plodiny nepěstujte dříve, než za 7 měsíců od aplikace přípravku. Kukuřice může být pěstována po uplynutí 9 měsíců od aplikace přípravku. Na podzim plodiny pěstujte po uplynutí 12 měsíců od aplikace přípravku.

Rozšířené použití přípravku DevrinoL 45 F povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina Škodlivý organismus Dávka l/ha AT Poznámka
Jahodník plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté 2,5 AT 1) před začátkem vegetace, po sklizni 
2) preemergentně

Maximálně 1x za rok

dávka vody
400 – 600 l/ha
omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – strukturovaná data jsou v tabulce č.2
Ochranná pásma vodOP II. st.přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
brokolice, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, kapusta růžičková, květák, tabák virginský, zelí hlávkové 4 4 4 4 5  
řepka olejka ozimá, jahodník 4 4 4 4    
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz