Agritox 50 SL

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách, vinné révě, na loukách a pastvinách, v porostech jetele lučního a v semenných porostech trav.

účinná látka
500 g/l MCPA ve formě Na-K-DMA soli
balení
2 x 10l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Účinná látka přípravku proniká listovým pletivem do rostlin a nepříznivě ovlivňuje dělení buněk, je rozváděna až do kořenů rostlin. Způsobuje deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)
Pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozimplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé1,5AT
Pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý – bez podsevuplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé1,5AT
pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý – s podsevem jetele lučníhoplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé1AT
Louky, pastvinyplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé328
Jetel lučníplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé128
Trávy, semenné porostyplevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé1,5AT
Réva vinnásvlačec rolní2,535
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, pcháč oset, pryskyřníky, ředkev ohnice, svlačec rolní, šťovíky.

Středně citlivé plevele
konopice polní, kopretina osenní, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, rozrazily.

Odolné plevele
heřmánky, hluchavky, kakosty, rdesna, svízel přítula, violka rolní, zemědým lékařský.

aplikační poznámky

Maximální počet aplikací 1x za vegetační sezónu.
V případě potřeby rozšíření spektra účinku lze Agritox 50 SL kombinovat s celou řadou dalších herbicidů:

OBILNINY BEZ PODSEVU
Chundelka metlice
Agritox 50 SL 1,25–1,5 l/ha + Toluron 1,5–3 l/ha

Další dvouděložné plevele
Agritox 50 SL 1,25–1,5 l/ha + Attribut 70 SG 60 g/ha 
Granstar 50 SX 15–20 g/ha
Grodyl 75 WG 20–30 g/ha
Lontrel 300 0,25–0,3 l/ha
Vivendi 600 0,12 l/ha

OBILNINY S PODSEVEM JETELE LUČNÍHO

Agritox 50 SL 1 l/ha + Basagran 2 l/ha

dávka vody
200 – 400 l/ha
mísitelnost

Přípravek Agritox 50 SL je možné kombinovat s CCC, fungicidy, DAM-390, močovinou a listovými hnojivy (Wuxal).

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m pro jetel, obilniny s podsevem, obilniny bez podsevu, trávy; 15 m pro vinnou révu; 20 m pro louky a pastviny vzhledem k nezemědělské půdě.
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek, jestliže obsahuje účinnou látku MCPA v podzimním období.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.

TERMÍNY APLIKACE

V obilninách se přípravek aplikuje od 4. listu obilniny do konce odnožování (BBCH 14 – BBCH 29). V obilninách s podsevem v době, kdy jetel má vyvinuté 2 trojlístky . pcháče musí mít vytvořeny alespoň listové růžice.

Travní porosty na semeno lze ošetřovat při výšce 25–30cm .

V révě vinné: proti svlačci ošetřujeme v době kdy svlačec doroste 30–40 cm (od konce července do konce srpna) za bezvětří pomocí aplikačního rámu. Postřik provádět nízkým tlakem při teplotách do 20 °C. V době aplikace musí být ukončena diferenciace květních pupenů révy. Postřik nesmí zasáhnout listy révy vinné!

Na loukách a pastvinách se Agritox 50 SL používá na jaře nebo po seči při výšce pryskyřníku prudkého 15cm až do fáze poupat.

V jeteli lučním aplikovat na jaře na vzešlé plevele nebo po seči. Plevele mají mít nejvýše 4 pravé listy. Nepostřikovat při silném slunečním svitu a teplotách nad 23 °C! Ošetřovat jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě nad 10 °C, nejlépe za bezvětří v době, kdy nehrozí mrazy a v následujících 4 hodinách se neočekává déšť.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz