Camposan 660

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu a vývoje - zvýšení odolnosti obilninvproti poléhání.

účinná látka
660 g/l ethefon
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Po aplikaci na list proniká ethefon do rostliny, kde se rozkládá na etylen, fosfát a chloridy. fyziologicky účinný je etylen. Přípravek zvyšuje odolnost proti poléhání zkrácením délky stébla a zesílením buněčných stěn. Při zvýšené dávce dusíku a správné agrotechnice zvyšuje výnos zrna.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Ječmen jarnízvýšení odolnosti proti poléhání0,5ATod 31 BBCH, do 49 BBCH
Ječmen ozimý, tritikale ozimé, pšenice ozimá, pšenice jarnízvýšení odolnosti proti poléhání0,75ATod 31 BBCH, do 49 BBCH
Žito ozimézvýšení odolnosti proti poléhání1,1ATod 31 BBCH, do 49 BBCH
Pšenice špaldazvýšení odolnosti proti poléhání0,6ATod 31 BBCH, do 49 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině
Ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice ozimá, pšenice jarní, pšenice špalda, tritikale ozimé, žito ozimé 100-400 postřik 1x
upřesnění použití

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.

dávka vody
100 - 400 l/ha
mísitelnost

Regulátor růstu Camposan 660 je mísitelný s registrovanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz