Target SC

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové.

účinná látka
700 g/l metamitron
balení
4 x 5l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Target SC je selektivní herbicid s dlouhým reziduálním působením, který je cukrovkou i krmnou řepou velmi dobře snášen. Je přijímán jak kořeny, tak i listy plevelných rostlin a dále rozváděn do chloroplastů. Účinná látka metamitron brzdí v citlivých rostlinách fotosyntézu (Hillovu reakci), takže se plevele nemohou dále vyvíjet a negativně ovlivňovat vývoj řepných rostlin. Plevelohubný efekt je nejmarkantnější od fáze klíčení plevelů až do rozvinutí prvního páru pravých listů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovka, krmná řepa, salátová řepaplevele dvouděložné jednoleté0,5 l/ha 200l vody/ha + 0,2 l/ha Stemat Super – TM + 0,5 l/ha Fenifan – TM 1 . aplikační termín 1 l/ha 200l vody /ha + 0,4 l/ha Stemat Super – TM + 1 l/ha Fenifan – TM 2 . a 3 . aplikační termínATpostemergentně, maximálně 3x, dělená aplikace
Cukrovka, krmná řepa, salátová řepaplevele dvouděložné jednoleté1,25 l/ha 200l vody/ha + 1,25 l/ha Fenifan – TMATpostemergentně, maximálně 3x, dělená aplikace
Cukrovka, krmná řepa, salátová řepaplevele dvouděložné jednoleté5 l/ha dělená aplikace (1,6–1,7–1,7 l/ha)ATmaximálně 3x, dělená aplikace
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka a lipnice roční.

Méně citlivé plevele
lilek černý, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, mléč zelinný.

Na základě agronomické praxe lze Trget SC doporučit i na tyto plevele:

Citlivé plevele
heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční, atd.

Méně citlivé plevele
například rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel přítula, mák vlčí, výdrol řepky.

Nedostatečně jsou hubeny
prosovité trávy, oves hluchý, pohanka svlačcovitá a vytrvalé hlubokokořenící plevele, jako např. pcháč oset.

aplikační poznámky

Aplikace po vzejití cukrovky, resp. při aplikaci přípravku na vzešlé plevele, se vedle půdního účinku navíc plně uplatní působení přes listovou plochu. První postemergentní aplikaci provádějte v době, kdy jsou plevele ve stádiu děložních lístků, druhé a třetí ošetření by mělo následovat v závislosti na situaci v zaplevelení zpravidla po 5–14 dnech po prvním. Ošetření by se nemělo provádět za intenzivního slunečního záření a při teplotách přes 25°C.
I když je Target SC vysoce šetrný vůči cukrovce, je nutné u TM s přípravky na bázi účinných látek, PMP a ETHO dodržovat určité zásady. Zatímco dávku do 1 l/ha lze použít v kombinacích bez ohledu na vývojové stádium cukrovky, dávku 1,25 l/ha používejte až od 2 pravých listů cukrovky.

dávka vody
Postemergentní aplikace 100 – 200 l/ha
mísitelnost

Při postemergetních aplikací lze Target SC kombinovat s ostatními registrovanými herbicidy na bázi účinných látek PHP a ethofumesát. Pokud se nepodaří provést ošetření včas a plevele přesáhly fázi děložních lístků je nutné v kombinacích s Targetem SC dávky přiměřeně zvýšit. Použití vyšších doporučených dávek je vhodné u všech přípravků zvláště při druhém a třetím ošetření zejména pokud se v porostu vyskytují ve větší míře rdesna.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Ochr. pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz