Ravane

Insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení savého a žravého hmyzu v zemědělských plodinách.

účinná látka
50 g/l lambda-cyhalothrin
balení
12 x1 l PET láhev
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30°C .
formulace
emulgovatelný koncentrát
působení přípravku

Přípravek Ravane je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Působí jako kontaktní a požerový jed s knock-down efektem a relativně dlouhodobým reziduálním a repelentním účinkem. Při vysokých teplotách se účinnost snižuje, při nižších teplotách (pod 25 °C) výrazně stoupá.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice ozim, ječmen ozim, žitomšice jako přenašeči viróz0,1ATdo: 77 BBCH od začátku výskytu na podzim, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Tritikalemšice jako přenašeči viróz0,1ATdo: 32 BBCH od začátku výskytu, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdámšice0,1ATdo: 77 BBCH od začátku výskytu na podzim, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Řepka olejka ozimá a jarnídřepčíci0,15AT, jarní řepka 42 dnyod začátku výskytu, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Řepka olejka ozimá a jarníblýskáček řepkový0,15AT, jarní řepka 42 dnyod: 51 BBCH, do: 59 BBCH podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Řepka olejka ozimá a jarníkrytonosec šešulový, bejlomorka kapustová0,15AT, jarní řepka 42 dnyod: 63 BBCH, do: 65 BBCH podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Boblistopas čárkovaný, zrnokaz fazolový0,125podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
Hrách na zrnolistopas čárkovaný, zrnokaz fazolový0,125podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
Hráchmšice0,125podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
Brambor množitelské porostymšice0,15-podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
Cukrovkadřepčíci0,1556podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
aplikační poznámky

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (např. lambda-cyhalothrin, deltamethrin, beta-cyfluthrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, etofenprox, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

dávka vody
100 - 400 l/ha
mísitelnost

Insekticid Ravane je mísitelný s registrovanými herbicidy, fungicidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).
Riziko pro ostatní necílové členovceSPe3Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz