Wuxal Top P

Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelatizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.

účinná látka
5% celkový N (65 g/l); 20% P2O5 (260 g/l); 5% K2O (65 g/l); 0,01% B (0,13 g/l); 0,004% Cu; 0,02% Fe; 0,012% Mn; 0,001 % Mo; 0,004% Zn; kationty mědi, manganu, zinku a železa jsou plně chelatizovány (EDTA)
balení
20 l, 200 l
aplikační poznámky
Plodina Aplikace a dávkování
Cukrová řepa 1–2x dávka 2–4 l/ha
ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků .
Kukuřice 1–2x dávka 4 l/ha
ve fázi 2–6 listů kukuřice .
Ovocné stromy 3–4x dávka 3 l/ha
od fáze poupat až do fáze plodu velikosti oříšku
4–5x dávka 3 l/ha
od počátku léta
Réva vinná 2–3x dávka 2 l/ha
v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání bobulí .
Zelenina 3–4x dávka 4 l/ha
v období intenzivního růstu kultur .

Úprava pH postřikové jíchy (pufrovací schopnost):
1,0 l/ha pro polní plodiny (150–400 l postřikové jíchy)
1,0–2,0 l/ha pro speciální plodiny (500–1 000 l postřikové jíchy)

mísitelnost

Wuxal Top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti před začátkem aplikace.

pH koncentrátu: 5,8

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz