Danso Flow

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.

účinná látka
225 g/l cymoxanil
balení
4 x 5l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Danso Flow je fungicid, obsahující účinnou látku cymoxanil, určený k ochraně brambor proti plísni bramborové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně (krátkodobě po infekci) a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj . od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)
Bramborplíseň bramborová0,57
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Brambor 200-600 postřik 10x 3 dny
upřesnění použití

Přípravek se aplikuje podle signalizace do 24–48 hod. od vzniku infekce. Aplikace přípravku v podmínkách vyššího infekčního tlaku nezajišťuje dostatečnou ochranu proti plísni bramborové. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.

dávka vody
200 – 600 l/ha
mísitelnost

Fungicid Danso Flow je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz