Kudos

 Regulátor růstu a vývoje ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k regulaci letorostů u jabloní.

účinná látka
100 g/kg prohexadion-kalcium
balení
2,5 kg v HDPE lahvi
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C.
formulace
ve vodě dispergovatelné granule
působení přípravku

Kudos je regulátor růstu a vývoje určený k regulaci letorostů u jabloní. Obsahuje 100 g/kg prohexadion – kalcium z chemické skupiny acylcyklohexadionů, který působí jako inhibitor biosyntézy giberelinů. To vede k redukci růstu letorostů. V důsledku toho bude snížená potřeba prořezávání a zlepší se cirkulace vzduchu a pronikání světla do koruny.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Jabloňregulace letorostů1,2555od 31 BBCH do 75 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Jabloň 500–2 000 postřik, rosení 2x 21–35 dnů
upřesnění použití

Neaplikujte spolu s vápenatými hnojivy!
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

dávka vody
500 - 2 000 l/ha
mísitelnost

Regulátor růstu Kudos je mísitelný s registrovanými fungicidy a insekticidy, nedoporučujeme míchat s listovými hnojivy s obsahem vápníku.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz