Alitrin

Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání pšenice ozimé, ječmene ozimého a řepky olejky ozimé a ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zkrácení stébla ovsa, žita ozimého, tritikale ozimého a ječmene jarního.

účinná látka
250 g/l trinexapak-ethyl
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
emulgovatelný koncentrát
působení přípravku

Trinexapak-ethyl, účinná látka přípravku Alitrin, patří do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku přípravku alitrin spočívá v zastavení syntézy giberelinů. K efektivnímu zastavení tvorby giberelinů dochází na konci řetězce jejich syntézy a tím také dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin.
Alitrin je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich výšky – zvyšuje se odolnost k poléhání.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Oveszvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla0,6ATod 31 BBCH, do 37 BBCH
Žito ozimézvýšení odolnosti proti poléhání0,3ATod 39 BBCH, do 49 BBCH
Žito ozimézvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla0,6ATod 31 BBCH, do 39 BBCH
Tritikale ozimézvýšení odolnosti proti poléhání0,3ATod 39 BBCH, do 49 BBCH
Tritikale ozimézvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla0,6ATod 31 BBCH, do 39 BBCH
Řepka olejka ozimázvýšení odolnosti proti poléhání1,5ATod 39 BBCH, do 55 BBCH
Pšenice ozimázvýšení odolnosti proti poléhání0,4ATod 31 BBCH, do 35 BBCH
Ječmen ozimýzvýšení odolnosti proti poléhání0,8od 31 BBCH, do 35 BBCH
Ječmen jarnízvýšení odolnosti proti poléhání0,3od 34 BBCH, do 37 BBCH
Ječmen jarnízvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla0,4od 31 BBCH, do 34 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Ječmen jarní, ječmen ozimý, oves, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé 200–400 postřik 1x
upřesnění použití

Neošetřujte bezprostředně před nebo po nočním mraze a při vysokých denních teplotách.

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Regulátor růstu Alitrin je mísitelný s registrovanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin a řepky olejky ozimé.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. / fax: +420 257 830 138, GSM brána: +420 602 690 449 | Email: info[zavináč]agroaliance[tečka]cz