Microstar PZ-NG

Hnojiva řady Microstar jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro aplikaci všemi v současnosti dostupným aplikátory umístěnými na secích strojích, která dodávají potřebné makroprvky (zejména fosfor) a stopové prvky do blízkosti osiva a tím umožňují mladým, klíčícím rostlinkám rychlejší nástup do vegetace a mohutnější rozvoj kořenového systému.

Od roku 2013 jsou všechny hnojiva Misrostar dodávána s novou moderní technologIí – PPT

Technologie PPT zvyšuje obsah přístupného fosforu v půdě. Tato technologie totiž minimalizuje množství fosforu, dodávaného v hnojivu, vázat se v půdním roztoku na kationty kovů a na vápník, tj. vytvářet sloučeny fosforu rostlinami nepřijatelnými.

účinná látka
12% N, 43% P2O5, 11% SO3, 0,7% Zn, 2% MgO
balení
10 kg nepromokavé pytle, 300 kg bagy
formulace
mikrogranulát
působení přípravku

Jednotné mikrogranule (velikosti 0,5–1 mm) zajišťují mnohonásobně vyšší kontakt s osivem nebo mladými rostlinkami a zásobují je živinami v počátečních fázích růstu. Hnojiva tohoto typu umožňují díky specifické formulaci mnohem efektivní využití živin než tradiční hnojiva a tím snížit dávku hnojiv při setí, což jednak snižuje množství hnojiva na hektar, ale také zjednodušuje logistiku a urychluje seťové práce díky menším prostojům při plnění.

Usměrněná aplikace mikrogranulí do blízkosti osiva v průběhu procesu setí nebo výsadby zajistí přímý kontakt s kořenovým vlášením a tím zabezpečí rychlé využití dodaných vodorozpustných živin.

Hnojiva Microstar nemají okyselující efekt.

Hnojiva Microstar nepůsobí, při dodržení doporučeného dávkování, fytotoxicky na vzcházející osivo.

aplikační poznámky

Doporučení k aplikaci, dávky v kg/ha

Plodina Microstar PZ
Obilniny 20
Řepka olejka 15-40
Cukrová řepa, brambory, čekanka 20
Kukuřice, slunečnice 20
Pícniny (vojtěška, srha laločnatá,
kostřava, jetel, jílek vytrvalý, apod.)
20

Po ukončení aplikace vždy vyprázdněte a pročistěte aplikátor od mikrogranulátu!

upřesnění použití

NEAPLIKOVAT NA ZELENINU (FAZOL, MRKEV …)

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz