Celstar 750 SL

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu obilnin, řepky olejky ozimé a okrasných rostlin.

účinná látka
750 g/l chlormekvát ve formě chloridu
balení
20 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
tekutý koncentrát ředitelný vodou
působení přípravku

Působením chlormequatu dochází ke zvýšení hladiny cytokininů a snížení biosyntézy giberelinů a auxínů v rostlině zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost proti poléhání podporuje tvorbu kořenového systému a zvyšuje jistotu přezimování.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
Ječmen ozimýregulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání1,5 od BBCH 14 do BBCH 15
Ječmen jarnípodpora odnožování0,6od BBCH 21 do BBCH 25
Pšenice ozimáregulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání1,5od BBCH 14 do BBCH 30
Pšenice jarnízvýšení odolnosti proti poléhání0,8–1,5od BBCH 23 do BBCH 29
Okrasné rostlinyregulace růstu0,15–0,4 %(koncentrace)v období intenzivního růstu
Oveszvýšení odolnosti proti poléhání2,0od BBCH 31 do BBCH 32
Žitozvýšení odolnosti proti poléhání1,25–1,9od BBCH 31 do BBCH 39
Řepka olejka ozimáregulace růstu, zvýšení jistoty přezimování0,5–0,75od 14 BBCH do 16 BBCH jen pro technické účely 1x na podzim
aplikační poznámky

Maximální počet aplikací – 1x v plodině plodiny ošetřené přípravkem obsahujícím účinnou látku chlormekvát (chlormequat-chloride) nejsou určeny ke konzumaci nebo zkrmování s výjimkou zrna nebo slámy obilovin.

Regulace růstu - zvýšení jistoty přezimování u raně seté ozimé pšenice a rychle se vyvíjejících porostů, kde hrozí nebezpečí přerůstání. Zásadně nepoužívat na pozemcích zaplevelených pýrem.

Regulace růstu - časná jarní aplikace pro podporu odnožování řídkých a špatně přezimovaných porostů .

Zvýšení odolnost proti poléhání ozimé pšenice (vývojová fáze BBCH 25–30) v intenzivních podmínkách. U ozimé pšenice musí být aplikace ukončena nejpozději v době objevení prvního kolénka. Pro pozdější ošetření je nutné použít přípravek CAMPOSAN 660 s úč. l. etephon.

upřesnění použití

Řepka olejka ozimá: aplikujte při teplotách 10 až 25°C.

Aplikujte na suchý porost, vyhněte se aplikaci před předpokládanými srážkami.

dávka vody
200 – 300 l/ha – jarní ječmen; 200 – 600 l/ha – pšenice, ozimý ječmen, oves, žito; 1 000 l/ha – okrasné rostliny; 200–300 l/ha – řepka olejka ozimá
mísitelnost

Celstar 750 SL lze mísit s kapalnými hnojivy DAM 390, Wuxal a dalšími. Velice výhodné jsou v obilninách kombinace s fungicidy proti chorobám pat stébel a s jarními herbicidy (Agritox 50 SL, Attribut SG 70, Grodyl 75 WG). Možná je i mísitelnost s insekticidy.

Porosty ošetřené přípravkem Celstar 750 SL proti poléhaní nesmí být zkrmovány na zeleno, sušeny ani silážovány.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz