Spinner XL

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky olejky, cukrovky a řepy krmné proti houbovým chorobám.

účinná látka
500 g/l difenokonazol
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C .
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Spinner XL je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Účinná látka přípravku patří do chemické skupiny DMI triazolů (působí jako demetylační inhibitor).

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovka, řepa krmnárez řepná0,2521od 39 BBCH do 49 BBCH
Řepka olejkafomové černání stonků řepky, alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná0,125 l/ha na podzim 0,25 l/ha na jaře56od 19 BBCH do 69 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Cukrovka, krmná řepa 100-400 postřik 2x 14 dní
Řepka olejka 100-400 postřik 2x do celkové dávky 0,5l/ha 14 dní

 

upřesnění použití

Řepný chrást nelze po ošetření porostu přípravkem Spinner XL zkrmovat zvířatům. Přípravek dosahuje v řepce olejce průměrné účinnosti. 

Opatření proti vzniku rezistence: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

dávka vody
100 - 400 l/ha
mísitelnost

Fungicid Spinner XL je mísitelný s registrovanými fungicidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOPráce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č.2
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
          ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
Cukrovka, krmná řepa 4 4 4 4 NELZE 10
Řepka olejka 4 4 4 4 NELZE 5
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz