Apiflex

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze určený k ochraně před živočišnými škůdci v řepce olejce ozimé, pšenici ozimé a bramboru.

účinná látka
200 g/l acetamiprid
balení
5 l a 10 l v HDPE/PA COEX kanystru se šroubovým uzávěrem s trhacím kroužkem
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
suspenzní emulze
působení přípravku

Apiflex je insekticid působící systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Řepka olejka ozimáblýskáček řepkový0,12–0,2539od 55 BBCH, do 66 BBCH
Řepka olejka ozimákrytonosec šešulový, bejlomorka kapustová0,12–0,2539od 64 BBCH, do 69 BBCH
Řepka olejka ozimákrytonosec čtyřzubý0,25–0,339od 61 BBCH, do 67 BBCH
Řepka olejka ozimámšice zelná, pilatka řepková, dřepčík olejkový, květilka zelná, mšice0,2539od 10 BBCH, do 17 BBCH
Brambormandelinka bramborová (larvy a brouci)0,1-0,157od 35 BBCH, do 65 BBCH
Pšenice ozimákyjatka osenní, mšice střemchová0,230od 13 BBCH, do 21 BBCH
Pšenice ozimákyjatka osenní0,230od 55 BBCH, do 77 BBCH
Pšenice ozimákohoutek černý0,230od 51 BBCH, do 77 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
brambor, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá 200–300 postřik 1x

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce. Neaplikujte přípravek do řepky olejky ozimé na zásaditých půdách.

Podzimní aplikace u řepky ozimé dosahuje průměrné účinnosti proti dřepčíku olejkovému, květilce zelné a pilatce řepkové.
Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.
Neaplikujte přípravek do řepky olejky ozimé na zásaditých půdách.

upřesnění použití

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku acetamiprid, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci .

dávka vody
200 - 300 l/ha
mísitelnost

Insekticid Apiflex je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 m.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č. 2.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody při aplikaci do řepky olejky ozimé a pšenice ozimé.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
řepka olejka ozimá aplikace na podzim 25 12 6 4 25  
řepka olejka ozimá aplikace na jaře 30 14 6 4 NELZE NELZE
brambor 12 10 4 4 NELZE NELZE
pšenice ozimá 20 10 5 4 NELZE NELZE

 

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz