Novagib

 Regulátor růstu ve formě rozpustného koncentrátu pro zlepšení tržních vlastností – redukci rzivosti slupky jablek.

účinná látka
10 g/l gibereliny GA4/GA7
balení
1 l HDPE láhev
doba použitelnosti
Při skladování v neporušených originálních obalech a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C.
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Novagib je regulátor růstu sloužící ke zlepšení tržních vlastností jablek snížením rzivosti a zvětšením plodů. Obsahuje směs giberelinů GA4 a GA7 (hlavní složkou je giberelin GA4 92–97 %), přírodních rostlinných růstových hormonů. Aplikace přípravku Novagib na zrající plody zvyšuje pružnost slupky a zlepšuje jejich vzhled snížením rzivosti.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Jabloňzlepšení tržních vlastností – redukce rzivosti slupky jablek0,5 l/ha (0,2 l/ha a 1 m výšky koruny)ATod: 69 BBCH, do: 73 BBCH, po odkvětu Dávkování: max. 5x v intervalu 7 dnů
Jabloňzlepšení tržních vlastností – redukce rzivosti slupky jablek0,5 l/ha (0,25 l/ha a 1 m výšky koruny)ATod: 69 BBCH, do: 73 BBCH, po odkvětu Dávkování: max. 4x v intervalu 7 dnů
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Jabloň 1 000 (500–750 l/ha a 1 m výšky koruny) postřik, rosení max. 2 l/ha/rok
upřesnění použití

V následujícím roce nelze vyloučit zvýšený růst letorostů a snížení počtu květů. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Doporučení pro aplikaci

1)  během kvetení – na začátku nebo během kvetení pro zlepšení násady plodů, zejména v případě nepříznivého počasí v průběhu kvetení. Plody mohou být 2–3 týdny po odkvětu poškozeny (mráz, nízké teploty, silný déšť) a právě aplikace Novagibu po odkvětu plody účinně chrání.
2)  po mrazu – léčba 0,5 l/ha přípravkem Novagib nejpozději do 48 hodin po nástupu mrazu může zachránit velkou část úrody.
3)  snížení rzivosti ovoce – nejdůležitější a velmi žádoucí účinek giberelinů. Doporučují se 2–3x aplikace po odkvětu.

Odrůdy náchylné na rzivost: Golden Delicious, Gala, Elise, Šampion, Glostr, Jonagold.

Při aplikaci je žádoucí vysoká vzdušná vlhkost a teploty kolem 16 °C.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz